کتاب یشگیری و کنترل آتش
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی: آتش ،کتاب بهداشت حرفه ای ،منابه کارشناسی رشد

 

 

 

 

 

 


کتاب جدید بهداشت حرفه ای
ساعت ٩:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱۱   کلمات کلیدی: آتش نشانی ،بهداشت حرفه ای ،حریق ،منابع کارشناسی ارشد

کتاب پیشگیری و کنترل آتش

مجموعه ای از مطالب  طراحی خاموش کننده ها و انواع آن  و چگونگی طراحی آنها در این کتاب می توانید مطالعه کنید.

نویسندگان  :

-عباس راد

-امیر محمدی دهدزی

-میر غنی سید صومعه