درخواست کارشناس وکاردان بهداشت حرفه ای جهت مشاوره
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦   کلمات کلیدی: کار مشاوره ای ،استخدام کارشناس ،بهداشت حرفه ای

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه گیلان و رئیس مرکز بهداشت گیلان طی درخواستی از کارشناسان و کاردانان  بهداشت حرفه ای استانهای مجاور استان گیلان درخواست نموده تا جهت تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شرکتها و کارخانجات تابعه خود از استانهای هم جوار و افراد متقاضی استفاده نماید لذا متقاضیان به مرکز بهداشت استان گیلان (رشت ) مراجعه نمایند. 


همایش سراسری بهداشت حرفه ای
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٠   کلمات کلیدی: همایش بهداشت حرفه ای ،همایش ایمنی ،کنگره بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت کار ایران  ششمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای و اولین همایش بهداشت و ایمنی کار خود را در اردیبهشت ماه سال 1388 برگزار خواهد نمود .

محور های همایش بزودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت

آدرس دبیر خانه همایش : دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت - ساختمان سبز جدید- گروه بهداشت حرفه ای - آزمایشگاه عوامل فیزیکی


انتخابات هیئت مدیره جامعه متخصصین بهداشت کار انجام شد
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٠   کلمات کلیدی: بهداشت حرفه ای ،انجمن های بهداشت حرفه ای ،تشکلهای بهداشت حرفه ای

در مورخ 29/3/87  جلسه نوبت دوم مجمع عمومی جامعه متخصصین بهداشت کار جهت انتخاب اعضائ هیئت مدیره و بازرس تشکیل و افراد ذیل  انتخاب شدند.

اعضائ اصلی هیئت مدیره                                     

1-مهندس وکیل فرجی

2- دکتر سراجی

3- مهندس سید صومعه

4- مهندس نیسان

5- مهنس حاج آقا زاده

اعضا علل بدل هیئت مدیره

1- خانم مهندس امیر خانلو

بازرس  :

دکتر منظم