کارگاه شمارش الیاف آزبست
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٦   کلمات کلیدی: آزبست ،بهداشت حرفه ای ،کارگاه ،همایش بهداشت حرفه ای

کارگاه شمارش الیاف آزبست  در گروه مهندسی بهداشت حرفه ا یدانشگاه علوم پزشکی تهران  جهت ثبت نام  با شماره 88951390  خانم رحمانیان تماس بگیرید 


طراحی و تولید تونل باد
ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٤   کلمات کلیدی: تونل باد ،تهویه ،بهداشت حرفه ای ،تجهیز آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

اطلاعیه مهم

شرکت تجهیز ایده سهند تنها مرکز تولید تونل باد  جهت تستهای  تهویه  الگو برداری از AIR FLOW  اقدام نموده است    این مدلاز تونل باد با قیمت بسیار مناسب قابلیت  انواع تست های تهویه را دارا بوده و بخش عملی آزمایشگاه تهویه کارشناسی و کارشناسی ارشد را بطور کامل  پوشش می دهد.تلفن جهت کسب اطلاعات بیشتر:

66435204     -66436057


کارگاه آموزشی
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٤   کلمات کلیدی: آزبست ،نمونه آزبست ،بهداشت حرفه ای ،سیدصومعه

اطلاعیه

به  اطلاع کلیه کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای  و مسئولین فنی بهداشت حرفه ای  سراسر کشور می رساند . دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشکده بهداشت . گروه مهندسی بهداشت حرفه ای . تنها آزمایشگاه  معتمد آزبست  کشور. اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  نمونه برداری شمارش و شناسایی آزبست به مدت دوروز می نماید متقاضیان  جهت کسب اطلاعات بیشتر  مشخصات کامل خود را به همران درخواست ثبت نام به email =someah1394@yahoo.com   و یا با شماره تماس 88951390 خانم رحمانیان تماس  و ثبت نام اولیه را انجام دهند