درخواست کارشناس وکاردان بهداشت حرفه ای جهت مشاوره
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٦   کلمات کلیدی: کار مشاوره ای ،استخدام کارشناس ،بهداشت حرفه ای

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه گیلان و رئیس مرکز بهداشت گیلان طی درخواستی از کارشناسان و کاردانان  بهداشت حرفه ای استانهای مجاور استان گیلان درخواست نموده تا جهت تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شرکتها و کارخانجات تابعه خود از استانهای هم جوار و افراد متقاضی استفاده نماید لذا متقاضیان به مرکز بهداشت استان گیلان (رشت ) مراجعه نمایند.