سوگ از دست دادن همکار
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٢٩   کلمات کلیدی: بهداشت حرفه ای ،دانشجوی دکترا

جامعه بهداشت حرفه ای ایران در غم از دست دادن همکار خود آقای دکتر محسن رحیمی نژاد به سوگ نشسته است .

گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران این مصیبت را به خانواده محترم این عزیز ازدست رفته تسلیت عرض می نماید.