روز ملی مردان
ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱۱/٢٩   کلمات کلیدی:

بدلیل نام گذاری  روز مردان .اولین پنجشنبه اسفندماه  توسط وزارت بهداشت .در مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۶ در شرکت دخانیات ایران معاینات رایگان (مردان )توسط انجمن متخصصین ارولوژی با هماهنگی مرکز بهداشت جنوب واحد بهداشت حرفه ای (آقای مهندس فریدون رادفر)  برگزار می گردد.