تولْید دستگاه سنجش استرس حرارتی WBGT

قابل توجه کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و مدیران HSE صنایع

دستگاه سنجش استرس حرارتی  مورد تائید و گواهی کالیبراسیون قابل ارائه می باشد.

 

با تشکر سید صومعه

66435204

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید