اطلاعیه ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی بهداشت حرفه ای وآب و فاضلاب و محیط زیست

 توجه                                                          توجه                                                               توجه

بدینوسیله به اطلاع کلیه فعالان رشته بهداشت حرفه ای ،بهداشت محیط،محیط زیست می رساند که عده ای از فعالان رشته بهداشت حرفه ای و محیط زیست  به سرپرستی آقای مهندس میرغنی سید صومعه  کارشناس آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران درحال راه اندازی آزمایشگاه بهداشت حرفه ای و محیط زیست در  بخش خصوصی در تهران هستند که آمادگی ارائه خدمات ذیل به کلیه شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و محیط زیست  و نیز به صنایع کشور خواهد بود اطلاعات تکمیلی در سایت  ذیل ارائه خواهد شد .http://someah.persianblog.ir/ 

ارائه خدمات آزمایشگاهی

1.    آنالیز کلیه فلزا ت با روش جذب اتمی و ICP.

.2.    آنالیز نمونه های گاز ها و بخارات با استفاده از دستگاههای گازکروماتوگرافی.

3.    آنالیز نمونه های مجهول با استفاده از دستگاهGC mass  

4.    آنالیز نمونه های با استفاده از دستگاه HPLC

5.    آنالیز کلیه پارامتر های آب و فاضلاب و خاک

.6.    انجام پروژه های تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور.

7.    تجهیز آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای و محیط زیست .

.8.    انجام تحقیقات در جهت تولید تجهیزات بهداشت حرفه ای و محیط زیست

.9.    طراحی و ساخت سیستم دستگاهی آنتروپومتری.

.10.   طراحی و ساخت تونل باد در سیستم تهویه .

11.  انجام کالیبراسیون کلیه تجهیزات بهداشت حرفه ای.

 این دفتر در تعامل با شرکت های مختلف ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای و محیط زیست  در هرچه بهتر انجام شدن پروژه ها در بالاترین دقت و صحت همکاری نزدیکی دارد.  

 تلفن تماس:

 66435204  و  66427872  و   66436057

آدرس الکترونیکی :

someah1394@yahoo.com

/ 0 نظر / 26 بازدید