همایش سراسری بهداشت حرفه ای

انجمن علمی بهداشت کار ایران  ششمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای و اولین همایش بهداشت و ایمنی کار خود را در اردیبهشت ماه سال 1388 برگزار خواهد نمود .

محور های همایش بزودی در اختیار همگان قرار خواهد گرفت

آدرس دبیر خانه همایش : دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده بهداشت - ساختمان سبز جدید- گروه بهداشت حرفه ای - آزمایشگاه عوامل فیزیکی

/ 0 نظر / 62 بازدید