وسایل و ظروف مورد استفاده در آزمایشگاه بهداشت حرفه ای سلسله مباحث

بوته چینی (کروزه چینی)

بوته آزمایشگاهی ظرف مخروطی (مخروط ناقص) شبیه انگشتانه است که لبه های آن کاملاً صاف و جداره های داخلی و خارجی آن صاف و صیقلی است. اگرچه بوته آزمایشگاهی را از جنس فلز (بویژه از نیکل)، گرافیت و سفال (بوته گلی یا سفالی) نیز می سازند اما این بوته ها عمدتاً از جنس چینی تهیه می شود و معمولاً دارای سرپوش است.

شیشه ساعت

شیشه ساعت همان طور که از نامش پیداست شبیه شیشه ساعت است و در اندازه های مختلف ساخته می شود

کاربرد: از شیشه ساعت برای تبخیر سریع مایع ها و محلول ها استفاده می شود.

قیف شیشه ای

ابزار مخروطی شکل است که در قسمت پایین آن لوله باریک و بلندی قرار دارد. نوک این لوله مورب است. شیشه بدنه قیف معمولاً 60 درجه است

انواع بالن

1. بالن ته گرد که توانایی حرارت های بسیار بالا رادارد .

2.  بالن ته صاف که توانایی حرارت های بسیار بالا را ندارد اما قابل ایستادن است

3. بالن حجمی: ظرفی شیشه ای با گردن باریک و دراز است که بر روی آن خطّ نشانه حلقوی وجود دارد. گنجایش بالن حجمی با عددی که بر روی آن نوشته شده است مشخص می شود که حدّ آن همان خط نشانهاست.

استوانه مدرج (مزور)

لوله شیشه ای استوانه ای شکل، مشابه لوله آزمایش است که در پایه ای از جنس پلاستیک جای می گیرد و یا عموماً دارای پایه پهن شیشه ای است که می تواند آن را روی میز به طور قائم نگهدارد. لبه آن مانند بشر، برگشتگی شیارمانندی برای خالی کردن محلول دارد. تفاوت درجه بندی آن با بورت و پیپت در این است که درجه های کوچکتر آن در پایین قرار دارد.

بشر (Beaker)

بشر یا لیوان آزمایشگاهی وسیله استوانه ای شکل است که در اندازه های مختلف از شیشه و یا پلاستیک ساخته می شود.

کاربرد:  بشـر ممکن است ساده یا مدرج باشـد. از بشر مدرج اغلب برای برداشتن حجم معینی از مایع ها هم استفاده می شود. از بشر مدرج یا ساده، برای برداشتن مایع ها، گرم کردن محلول ها، تهیه‌ محلول ها، حل کردن مواد، انتقال محلول، رسوب گیری، تهیه مواد و غیره استفاده می شود

اسپاتول (قاشقک)


ابزار چینی یا فلزی است که دارای 2 قسمت می باشد، یکی دسته و دیگری تیغه. که کمی پهنتر است. از اسپاتول برای نرم کردن مواد جامد و برداشتن آن استفاده می شود. لازم است یادآوری گردد که مواد شیمیایی را نباید با دست برداشت. برای برداشتن مواد ابزاری مانند: اسپاتول، انواع قاشق های چینی و پلاستیکی و یا فلزی را باید به کار برد.

 

محلول سازی از محلول های غلیظ ازمایشگاه

معمولا در ازمایشگاه محلول ها به صورت غلیظ و با درصد خلوص مشخص و استانداردی وجود دارد و برای تهیه محلول های رقیق تر باید از ان ها استفاده کرد.

برای این کار از روابط رقیق سازی استفاده می کنیم :

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محلول سازی از مواد جامد ازمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محلول‌های استاندارد مورد کاربرد

محلول درصد جرمی

محلولی است که در آن مقداری ماده حل‌شونده در 100 گرممحلول ، حل شده باشد.

100*جرم محلول/جرم ماده حل شونده = درصدجرمی


در صورت و مخرج باید از یک نوع یکای جرم استفاده شود. یعنی هر دو باید برحسب میلی‌گرم ، گرم یا کیلوگرم بیان شوند. مثلا ، بر روی بر چسبمحلول شست وشوی دهان نوشته می شود: "محلول استریل سدیم کلرید 9/0 درصد برایشستشو". عبارت "سدیم کلرید 9/0 درصد" یعنی در 100 گرم از این محلول 9/0 گرمسدیم کلرید وجود دارد و بقیه آنآب است.

برای محلول‌هایبسیار رقیق ، معمولا غلظت بر حسب قسمت در میلیون (ppm) بیانمی‌شود.

106*جرم محلول/جرم ماده حلشونده=ppm


اگر حلال ، آب باشد و مقدار ماده حل‌شونده چنان کمباشد که چگالی محلول هم‌چنان g.mL-1 1,0 باقی بماند، در اینصورت رابطهبه قرار زیر خواهد بود:

لیتر محلول/میلی گرم ماده حل شونده≈ppm


از ppm برای بیان مقادیر بسیار کمکاتیون‌هاو آنیون‌ها در آب دریا ، بدن جانداران ، بافت‌های گیاهی و میزان آلاینده‌هایهوا و بطور کلی ، در مواردی که مقدار ماده حل‌شونده خیلی جزئی باشد، استفادهمی‌شود.

 

 

محلول گرم در لیتر (غلظت معمولی-C)

در این محلول‌ها ، مقداری مادهحل‌شونده در یک لیتر محلول وجود دارد.

حجم محلول به لیتر/مقدار ماده حل شونده به گرم= C


برای مثال ، اگر در 200 میلی‌لیتر از محلولی به اندازه 4 گرمپتاسیم کلرید حل‌شده باشد، غلظت معمولی این محلول ، 20 گرم در لیتر خواهدبود.

200ml*1 L / 1000 ml=0,2 L لیتر محلول

 

C=4g / 0,2 L=20 g.L-1

 

محلول مول در لیتر (مولار CM)

غلظت مولار رایج‌ترین روش برایبیان غلظت است و محلول مولار ، محلولی است که در هر لیتر آن ، به اندازه یک مولماده حل‌شونده ، حل شده باشد. مانند محلول یک مول بر لیتر لیتیم کلرید که در آن ،یک لیتر محلول دارای یک مول لیتیم کلرید است.

حجم محلول (لیتر)/مقدار ماده حل شونده (مول)=غلظت مولار

/ 0 نظر / 22 بازدید