آخرین مهلت ثبت نام در دوره ممیزی Ohsas

ازکلیه علاقه مندان به دوره ممیزی OHSAS  در خواست می گردد جهت ثبت نام   سریعاٌ تاظرفیت تکمیل نگردیده اقدام نمایند و یا در خواست کتبی خود را به آدرس ذیل به همراه تلفن تماس ارسال نماین د  طول دوره ۳ روز گواهی نامه از RW.Tuv آلمان می باشد
someah1394@yahoo.com

باتشکر سید صومعه

/ 0 نظر / 19 بازدید