نیروی کار مورد نیاز

یک نفر کارشناس بهداشت حرفه ای آقا جهت پروژه های اندازه گیری در  تهران  مورد نیاز می باشد  افرادی که سابقه نمونه برداری در محیط های صنایع دارند رزومه خود را به آدرس پست الکترونیکی                                                              someah1394@yahoo.com    ارسال نمایند

/ 0 نظر / 21 بازدید