روز ملی مردان

بدلیل نام گذاری  روز مردان .اولین پنجشنبه اسفندماه  توسط وزارت بهداشت .در مورخ ۲/۱۲/۱۳۸۶ در شرکت دخانیات ایران معاینات رایگان (مردان )توسط انجمن متخصصین ارولوژی با هماهنگی مرکز بهداشت جنوب واحد بهداشت حرفه ای (آقای مهندس فریدون رادفر)  برگزار می گردد. 

/ 0 نظر / 24 بازدید