استخدام کارشناس بهداشت حرفه ای

 اطلاعیه

٣ نفر کارشناس بهداشت حرفه ای  مرد جهت پروژه ای در تهران استخدام می گردد .

فوری.فوری.فوری.

به ایمیل اینجانب تماس حاصل نمایید

                  someah1394@yahoo.com

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید