ٌهفتمین همایش ایمنی و بهداشت کار

هفتمین همایش ایمنی و بهداشت کار  با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی قزوین و انجمن علمی بهداشت کار ایران در تاریخ 15-13اردیبهشت ماه سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار خواهد شد .آدرس در لینک وبلاگ اینجانب موجود است

 

/ 0 نظر / 22 بازدید