مهم .مهم .مهم. استخدام در وزارت نیرو

وزارت نیــرو

آگهـــی اسـتخــدام

مدیریت تولید برق آذربایجان غربی

(نیروگاه ارومیه – نیروگاه خوی به تعداد 6 نفر شامل یک نفر کارشناس ایمنی، دو نفر تکنسین شیمی، یک نفر تکنسین برق، دو نفر تکنسین مکانیک)

(شماره مجوز: 530/74471 – تاریخ : 04/07/88)

http://azmoon-niroo.com

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید