کتاب جدید بهداشت حرفه ای

کتاب پیشگیری و کنترل آتش

مجموعه ای از مطالب  طراحی خاموش کننده ها و انواع آن  و چگونگی طراحی آنها در این کتاب می توانید مطالعه کنید.

نویسندگان  :

-عباس راد

-امیر محمدی دهدزی

-میر غنی سید صومعه

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید