کارگاه آموزشی

اطلاعیه

به  اطلاع کلیه کارشناسان محترم بهداشت حرفه ای  و مسئولین فنی بهداشت حرفه ای  سراسر کشور می رساند . دانشگاه علوم پزشکی تهران  دانشکده بهداشت . گروه مهندسی بهداشت حرفه ای . تنها آزمایشگاه  معتمد آزبست  کشور. اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  نمونه برداری شمارش و شناسایی آزبست به مدت دوروز می نماید متقاضیان  جهت کسب اطلاعات بیشتر  مشخصات کامل خود را به همران درخواست ثبت نام به email =someah1394@yahoo.com   و یا با شماره تماس 88951390 خانم رحمانیان تماس  و ثبت نام اولیه را انجام دهند 

/ 0 نظر / 40 بازدید