برگزاری دوره ohsas در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

 

به اطلاع کلیه کارشناسان و مدیران واحد های ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست  شرکت های می رساند که دوره سه روزه OHSASبا ارائه گواه ینامه از  شرکت ارو توف آلمان RW.tuvدر دانشکده  بهداشت دانشگاه تهران زیر نظر جامعه متخصصین بهداشت کار ایران برگزار می گردد .

کلیه افرادی که تمایل دارند در تاریخ 27/11/86 ساعت 8 صبح  قبل از برگزاری دوره در محل دانشکده ثبت نام بعمل می آید.

/ 0 نظر / 20 بازدید