سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در دانشگاه صنعتی شریف و با همکاری  انجمن مهندسی  شیمی ایران  در تاریخ ١٨ الی ٢٠ اسفند ماه ١٣٨٨  در دانشگاه شریف برگذار می باشد جهت ارسال مقاله به سایت

WWW.cpsl.ir  مراجعه و مقالات خود را ارسال نمایند .

/ 0 نظر / 20 بازدید